Actividades

Cada 11 de febrero dede el año 2015 se celebra el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia para promover el acceso y la participación plena e igualitaria de las mujeres en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

En la biblioteca queremos participar en la consecución de este objetivo y eso por eso que organizamos una actividad lúdica titulada Niños y niñas con-ciencia en la que experimentaremos con la ciencia acercándola a los más pequeños/as a través de referentes femeninos...

Cada 11 de febreiro dende o ano 2015 celébrase o Día internacional da muller e da nena na ciencia para promover o acceso e a participación plena e igualitaria das mulleres nos campos da ciencia, a tecnoloxía, a enxeñaría e as matemáticas.

Na biblioteca queremos participar na consecución de este obxectivo e é por iso que organizamos unha actividade lúdica titulada Nenos e nenas con-ciencia na que experimentaremos coa ciencia achegándoa aos máis pequenos/as a través de referentes femininos que conseguiron logros importantes...

Cada 28 de enero se celebra en España el Día del Bibliobús. Los bibliobuses son bibliotecas móviles instaladas en autobuses para llevar sus servicios a las zonas rurales más despobladas que no cuentan con biblioteca pública. De esta forma se garantiza a toda la ciudadanía el acceso a la lectura y a la cultura.

En la biblioteca queremos celebrar esta fecha con la actividad A biblio sobre rodas. Con ella los niños y niñas conocerán las caracterísicas de las bibliotecas móviles (no solo los bibliobuses) y tendrán la...

Cada 28 de xaneiro celébrase en España o Día do Bibliobús. Os bibliobuses son bibliotecas móbiles instaladas en autobuses para levar os seus servizos ás zonas rurais máis despoboadas que non contan con biblioteca pública. Deste xeito garántese a toda a cidadanía o acceso á lectura e á cultura.

Na biblioteca queremos celebrar esta data coa actividade A biblio sobre rodas. Con ela os nenos e nenas coñecerán as caracterísicas das bibliotecas móbiles (non só os bibliobuses) e terán a oportunidade de “viaxar” cos seus contos...

Outubro será un mes cargado de actividades coas que conmemoramos o Día internacional das bibliotecas. A primeira delas non se fará esperar. O sábado 1 ás 10:30 a compañía Os náufragos teatro ofrécenos un obradoiro no que imaxinar como sería a biblioteca dos nosos soños.

Pensa como sería para ti unha biblioteca ideal. Que actividades tería? Sería unha biblioteca espacial? Unha biblioteca ao aire libre? Ou mellor unha feita de papel? Todo o que ti imaxines quedará plasmado nun marabilloso libro que elaboraremos entre todas as persoas...

Octubre será un mes cargado de actividades con las que conmemoramos el Día internacional de las bibliotecas. La primera de ellas no se hará esperar. El sábado 1 a las 10:30 la compañía Os náufragos teatro nos ofrece un taller en el que imaginar cómo sería la biblioteca de nuestros sueños.

Piensa cómo sería par ti una biblioteca ideal. ¿Qué actividades tendría? ¿Sería unha biblioteca espacial? ¿Una biblioteca al aire libre? ¿O mejor una hecha de papel? Todo lo que tú imagines quedará plasmado en un maravilloso libro que elaboraremos entre...

 

Neste mes de outubro retomamos tres actividades permanentes que a biblioteca ofrece ao público adulto:

Club de lectura feminista:

Dende outubro de 2020 xuntámonos dúas veces ao mes para coñecer, reflexionar e compartir sobre diferentes temas e cuestións desde unha perspectiva feminista a través da lectura de diferentes autoras.

Na pasada tempada estableciamos unha xuntanza virtual e outra presencial ao mes. A partir de agora recuperamos o carácter presencial para todas as xuntanzas...

 

En este mes de octubre retomamos tres actividades permanentes que la biblioteca ofrece al público adulto:

Club de lectura feminista:

Desde octubre de 2020 nos reunimos dos veces al mes para conocer, reflexionar y compartir sobre diferentes temas y cuestiones desde una perspectiva feminista a través de la lectura de diferentes autoras.

En la pasada temporada establecíamos una reunión virtual y otra presencial al mes. A partir de ahora recuperamos el carácter presencial para todas...

O sábado 9 de abril ás 11:00 da mañá festexaremos o Día do pobo xitano, que se celebra o 8 de abril, coa actividade multidisciplinar Opré Romá!

A través dunha serie de xogo os nenos e nenas coñecerán a orixe e as características da cultura xitana e as contribucións que o pobo xitano fixo á cultura e á historia xerais. Escoitaremos o himno xitano e cancións infantís cíngaras, debuxaremos a súa bandeira e escoitaremos un fermoso conto de amizade entre un neno campesiño e unha...

El sábado 9 de abril a las 11:00 de la mañana festejaremos el Día del pueblo gitano, que se celebra el 8 de abril, con la actividad multidisciplinar Opré Romá!

A través de una serie de juegos los niños y niñas conocerán el origen y las características de la cultura gitana y las contribuciones que el pueblo gitano hizo a la cultura y a la historia generales. Escucharemos el himno gitano y canciones infantiles zíngaras, dibujaremos su bandera y escucharemos un hermoso cuento de...

Páxinas